مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
ساخت ونصب تابلو برق سطح استان یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
خرید۱۳۵۷ کلمپ تک فکی و۱۵۱ عدد کلمپ دو فکی یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳
عملیات کف شکنی وتوسعه چاههای نیمه عمیق دستی آب شرب به عمق ۳۰ متر با احداث گالری به همراه میله چاههای مربوط (پیمان شماره ۳ ) یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
عملیت حفاری مجدد وآزمایش پمپاژ ۳ حلقه چاه عمیق آب شرب شهرکرمانشاه یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
تکمیل تک روستاها ومجتمع های آبرسانی اولویت داروعملیات حفاری چاه نیمه عمیق (دستی) آب شرب مجتمع پاسار - شهرستان هرسین یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
آبرسانی روستای دوله خشکه شهر ستان ثلاث باباجانی (لوله گذاری ) یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
آبرسانی به مجتمع هفت آشیان شهرستان کرمانشاه یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
آبرسانی به روستاهای مجتمع قلقله (شهرستان ثلاث باباجانی ) یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
احداث دیوار حصار مسکن مهر تلاش (ظفر ) یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
آبرسانی به شهر تازه آباد (شهرستان ثلاث باباجانی ) یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
اصلاح وبازسازی شبکه آب آشامیدنی آسیب دیده محله مسکن مهر وفولادین وتامین فشار زون مرتفع وخرید تجهیزات مورد نیاز شبکه آب آشامیدنی سرپل ذهاب یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
آبرسانی به مجتمع امام علی (ع ) (۱) یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
انجام عملیات برقرسانی به مخزن (شهر شاهو) تهیه ونصب تیربرق سیمانی وترانسفورماتور ۲۵ کاو آو برقرسانی به مخزن (شهرستان روانسر ) یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
خرید لوله فاضلابی کاروگیت درقطر ۸۰۰و ۱۰۰۰ یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
آبرسانی به مجتمع داوودی وسرماج شهرستان هرسین یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

صفحه‌ها