مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
تعمیر الکترو پمپ های شناور شهرستانهای اسلام آباد غرب - سرپل ذهاب - قصرشیرین - دالاهو - گیلانغرب - روانسر - پاوه - جوانرود - ثلاث باباجان و (غرب استان ) یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
تعمیر الکترو پمپ های شناور شهرستانهای کرمانشاه - سنقر - صحنه - هرسین - کنگاور - (شرق استان ) یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
آبرسانی سیار به روستاهای پاوه - جوانرود - روانسر - ثلاث باباجانی یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
آبرسانی سیار به روستاهای اسلام آباد غرب دالاهو سرپل ذهاب قصرشیرین وگیلا نغرب یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
عملیا ت برق رسانی ایستگاه پمپاژ روستای جانجانی روانسر یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
اصلاح وتوسعه شبکه آب شهرک بسیج کرمانشاه یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
خرید پودر پرکلرین وآب ژاول وگاز کلر مایع جهت استان یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
شناسائی وقطع وتبدیل انشعابات غیرمجاز به مجاز در سطح منطقه ۱کرمانشاه یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
شناسائی وقطع وتبدیل انشعابات غیرمجاز به مجاز در سطح منطقه ۲کرمانشاه یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
شناسائی وقطع وتبدیل انشعابات غیرمجاز به مجاز در سطح منطقه ۳کرمانشاه یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
خرید ۴ دستگاه پمپ دو مکشه AV670 200 DSpجهت تصفیه خانه آب شهید نظری کرمانشاه یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
حفاری دستی شبکه توزیع آب در سطح شهر کرمانشاه (تجدیدی) یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
اجرای راه اندازی وبهربرداری ازتصفیه خانه فاضلاب شهر تازه آباد یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
واگذاری فعالیت های خدمات وپشتیبانی مربوط به نگهداری ورفع حوادث شبکه وتاسیسات آب شهر کرمانشاه یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
واگذاری فعالیتهای خدمات وپشتیبانی مربوط به نگهداری ورفع حوادث شبکه فاضلاب شهر کرمانشاه یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

صفحه‌ها