آبرسانی سیار به روستاهای اسلام آباد غرب دالاهو سرپل ذهاب قصرشیرین وگیلا نغرب

کد: 
۵۷/م/۹۹
تاریخ شروع: 
۲۲ دی ۱۳۹۹ تا ۳۰ دی ۱۳۹۹