آبرسانی سیار به روستاهای اسلام آباد دالاهو - قصرشیرین وگیلانغرب وسرپل ذهاب

کد: 
۵۷/م/۹۹
تاریخ شروع: 
۲۷ آذر ۱۳۹۹ تا ۴ دی ۱۳۹۹