تعمیر الکترو پمپ های شناور شهرستانهای کرمانشاه - سنقر - صحنه - هرسین - کنگاور - (شرق استان )

کد: 
۵۰/م/۹۹
تاریخ شروع: 
۱ آذر ۱۳۹۹ تا ۸ آذر ۱۳۹۹