سایر اخبار

تعویض الکتروپمپ و تعویض هشت متراز لوله آبده چاه بیستون در راستای جلوگیری از قطعی مداوم آب شهرک بیستون انجام گرفت.

به گزارش روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آبفاکرمانشاه افضلی کیا مدیر آبفا شهر هرسین از تعویض الکتروپمپ چاه شهرک بیستون خبرداد و گفت: باتوجه به  کاهش آب استحصالی از چاه شهرک بیستون ، الکتروپمپ چاه این شهرک به میزان ۱۰مترپایین تر ،در عمق ۳۱متری الکتروپمپ  تعویض و نصب گردید.

۱۳۹۴/۰۶/۱۸

مهندس کیاور مدیر عامل شرکت آبفا درجلسه هم اندیشی بامدیران مسئول اصحاب  رسانه  خواستار  جدی  گرفتن  کمبود  آب  با توجه به کاهش چشمگیر بارندگی های چند سال اخیرشد

به گزارش روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب وفاضلاب کرمانشاه کیاور به کاهش ۵۰ درصدی بارندگی در شهر کرمانشاه وکاهش ۳۸درصدی بارندگی امسال در استان اشاره کرد وگفت :آب استان از ۲۳۵حلقه چاه ، ۲۷ چشمه  ۲،رشته قنات و۲سد تامین می شود.

۱۳۹۴/۰۵/۳۰

صفحه‌ها