گیلان غرب

اطلاعات

فرشاد باوندپوری
مدرک تحصیلی: 
لیسانس عمران – آب و فاضلاب
تلفن: 
۰۸۳۴۳۲۲۸۷۷۷-۰۹۱۸۸۳۹۶۰۵۵
نمابر: 
۰۸۳۴۳۲۲۲۴۵۹
آدرس پستی: 
گیلانغرب - خیابان امام - روبروی مدرسه حسین یاری کد پستی: ۶۷۸۷۱۱۳۶۴۱
آدرس ایمیل: 
info@mailabfaksh.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مسئول کنترل کیفی آب شهرکرمانشاه
آبفای شهر کرمانشاه
۱۳۸۱/۰۲/۰۸
۱۳۸۲/۰۷/۰۱
کارشناس آب بحساب نیامده ستاد
بلوار مصطفی امامی- نرسیده به چهارراه گلستان- ساختمان شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
۱۳۸۲/۰۷/۰۱
۱۳۸۳/۰۲/۰۸
رئیس اداره بهره برداری شهر گیلانغرب
گیلانغرب – بلوار امام ( ره ) روبروی مدرسه حسین یاری
۱۳۸۳/۰۲/۰۸
۱۳۹۰/۰۸/۱۰
مدیر امور آبفای شهر گیلانغرب
گیلانغرب – بلوار امام ( ره ) روبروی مدرسه حسین یاری
۱۳۹۰/۰۸/۱۰
۱۳۹۹/۰۲/۱۸
مدیر امور آبفای شهرستان گیلانغرب
گیلانغرب – بلوار امام ( ره ) روبروی مدرسه حسین یاری
۱۳۹۹/۰۲/۱۸
تا کنون
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات