پیشنهادات

ضمن تشکر از جنابعالي جهت مشارکت در نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي شركت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، می توانید فرم تکمیل شده پیشنهاد را به آدرس شرکت (کرمانشاه، بلوار شهید مصطفی امامی، نرسیده به چهارراه گلستان، شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه - کد پستی ۶۷۱۴۷۵۳۵۸۳) ارسال و نتیجه پیشنهادات خود را از دبیرخانه کمیته پیشنهادها به شماره تلفن ۰۸۳-۳۸۲۴۳۳۷۷ پیگیری نمایید. لازم به ذکر می باشد که در صورت تصویب پیشنهاد در کمیته ذیربط ، از پیشنهاد دهنده با اهداء هدایایی قدردانی خواهد شد.

دبيرخانه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها مفتخر است با پذيرش و بررسي ايده هاي ارزنده شما سهم موثري براي بهبود سطح خدمات و اجراي اهداف استراتژيك و برنامه هاي شركت ايفاء نمايد.

  دانلود فرم خام پیشنهاد   (فایل Excell - حجم ۳۲Kb - تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰)
  دانلود آیین نامه داخلی نظام پیشنهادها  (فایل PDF - حجم ۵۳۴Kb - تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵)