هفته نامه آب

هر_هفته_الف_ب_ایران عنوان پویشی است که رضا اردکانیان وزیر نیرو برای افتتاح هفتگی طرح‌های بزرگ و مهم صنعت آب و برق مطرح کرده است.

در این پویش، ۲۲۷ پروژه با ۳۳ هزار میلیارد تومان اعتبار، تا پایان سال ۱۳۹۸ و ۲۵۰ طرح  با ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تا پایان سال ۱۳۹۹ در ۳۱ استان کشور افتتاح می‌شود.