نکات کلیدی در مصرف آب

۱)   قبض آب و کنتور را به منظور بررسی کمیت مصرف و تطابق میزان مصرف ثبت شده در قبض با رقم ثبت شده روی کنتور کنترل نمایید.

۲)   از آب حاصل از شستشوی آکواریوم ماهی‌ها، برای آبیاری گیاهان استفاده نمایید. چون نیتروژن و فسفر، مانند کود شیمیایی عمل می‌ نمایند.

۳)   با تعمیر نشت شیر آب و اتصالات، ماهیانه در حدود ۲۰۰ لیتر درمصرف آب صرفه‌جویی به عمل خواهید آورد. انجام این کار بسیار ساده و دارای هزینه بسیار پایین می باشد.(نشت از سیفون ویا توالت فرنگی در حدود ۲۲۰لیتر در روز معادل ۱۴۶ بطری آب معدنی می باشد)

۴)       به فرزندان خود یاد دهید که شیر آب را بعد از استفاده ببندند

۵)       از محل قرار گرفتن شاه لوله اصلی حاوی شیر قطع کننده جریان آب، اطلاع داشته باشید. این مساله باعث می‌شود هنگام ترکیدن لوله از هدر رفتن آب و تخریب منزل شما جلوگیری شود.

۶)       ازنصب دستگاه های هوادهنده روی تمامی شیرآلات اطمینان به عمل آورید.

۷)       به هنگام فصل سرما و رسیدن دما به منفی ۶  درجه ، می بایست از لوله‌ها در برابر یخبندان محافظت به عمل آید.

۸)       با ایزوله کردن لوله‌های آب گرم، می توان بدون باز گذاشتن شیر آب، آب گرم دراختیار داشت و از هدر رفت حجم زیادی از آب جلوگیری کرد.

۹)    با تمیز کردن درون سطل آشغال با پارچه نم، از مصرف حجم زیادی از آب، جلوگیری نمایید.

۱۰)   در صورت استفاده از کولرهای گازی ، آب حاصل از آن را به سمت درختان و گیاهان هدایت نمایید.

۱۱)   وقتی در هتل و یا حتی در خانه هستید از حوله‌تان چند بار استفاده کنید.