نتایج بررسی پیشنهادها

ضمن تشکر از مشارکت شما در نظام پیشنهادهای شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه به اطلاع می رساند نتایج بررسی پیشنهادها ثبت شده از طریق دانلود فایل ذیل قابل مشاهده می باشد.

نتایج بررسی پیشنهادها - شماره۳ (فایل Excell- حجم ۱۳۴kb- تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰)
 

·     پیشنهادها صرفاً با کد اختصاصی و بدون نام عنوان می گردند لذا افرادی که از کد پیشنهادات خود اطلاعی ندارند با دبیرخانه نظام پیشنهادها تماس حاصل نمایند.

·     پیشنهادهای  رد شده با ذکر دلیل رد، اعلام گردیده اند. پیشنهاد دهندگان می توانند اعتراضات احتمالی به نتایج بررسی را به دبیرخانه اعلام نمایند و یا تقاضای دفاع حضوری از موضوع پیشنهاد در جلسه را داشته باشند.

·      پیشنهادهای در حال بررسی، به پیشنهادهایی گفته می شوند که در دستور بررسی کارگروه های تخصصی قرار گرفته باشند.سایر پیشنهادهای اعلام نشده در انتظار بررسی بوده و فایل به روز رسانی شده نتایج بررسی پیشنهادها در اول و پانزدهم هر ماه بارگزاری می گردد.

·      با توجه به میزان بالای مشارکت ، بررسی پیشنهادات زمان بر می باشد، پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما در اعلام نتایج کمال تشکر را داریم.

تلفن دبیرخانه نظام پیشنهادها ۳۸۲۴۳۳۷۷-۰۸۳  داخلی ۲۱۵   خانم نیکو