معرفی خدمات مشترکین

خدمات شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

کلیه خدمات شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از طریق وب سایت شرکت و دفاتر پیشخوان دولت قابل دسترسی می باشد. خدمات قابل ارایه به طور کلی به دو گروه خدمات واگذاری و خدمات پس از فروش تقسیم می شود. با کلیک بر روی هر یک از عناوین خدمت شرح کامل، مدارک مورد نیاز و مراحل و گردش کار آن خدمت را مشاهده خواهید کرد. شناسنامه هر دسته از خدمات فوق با کلیک بر روی لینک های زیر در دسترس می باشد.

 

 

کد خدمت

عنوان خدمت

درخواست و پیگیری

شناسنامه خدمت

سطح توافق خدمت

ثبت شکایت

نظر سنجی

سوالات متداول

بستر ارائه خدمات

۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰

واگذاری انشعاب آب

۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۱

واگذاری انشعاب فاضلاب

​​

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰

تغییر كاربري انشعاب آب

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۱

پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲

تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳

تغییر تعداد واحد مسكونی مشترکین آب و فاضلاب

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴

تغییر ظرفیت قراردادي انشعاب آب

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵

تغییرقطر انشعاب آب

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶

تفكیك كنتور آب

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷

تغییر مكان کنتور آب

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸

آزمايش كنتور آب

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹

تعويض كنتور آب

۱۵۰۳۱۹۴۶۰۰۰

رسیدگی و رفع مشکلات ناشی حوادث آب و فاضلاب

           

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱

قطع موقت و وصل انشعاب آب

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲

جمع آوري يا ادغام انشعاب آب

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳

تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴

درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵

اعلام كاركرد كنتور آب

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶

مشاهده سوابق صورتحساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب

۱۵۰۳۱۹۴۷۰۰۰

اطلاع رسانی قطعی آب

۱۵۰۳۱۹۴۸۰۰۰

پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹

فروش آب تانكري

۱۵۰۳۱۹۴۹۰۰۰

رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب