معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری

اطلاعات

رضا داوودی
مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
تلفن: 
۰۸۳۳۸۲۳۰۳۴۵
نمابر: 
۰۸۳۳۸۲۵۸۱۴۴
آدرس پستی: 
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به میدان گلستان - ساختمان اصلی - طبقه دوم - اتاق شماره ۲۲۰ کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
آدرس ایمیل: 
bahr@mailabfaksh.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مشاور جوان مدیرعامل
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به میدان گلستان - ساختمان اصلی - طبقه دوم - اتاق شماره ۲۲۰ کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
۱۳۸۷/۱۲/۱۲
۱۳۹۲/۴/۱۵
مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به میدان گلستان - ساختمان اصلی - طبقه دوم - اتاق شماره ۲۲۰ کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
۱۳۹۰/۶/۳۱
۱۳۹۶/۵/۶
مشاور مدیرعامل و مدیر پروژه AIIB
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به میدان گلستان - ساختمان اصلی - طبقه دوم - اتاق شماره ۲۲۰ کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
۱۳۹۶/۳/۶
ادامه دارد
معاونت بهره برداری
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به میدان گلستان - ساختمان اصلی - طبقه دوم - اتاق شماره ۲۲۰ کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
۱۳۹۶/۵/۶
۱۳۹۹/۰۳/۳۱
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری
کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به میدان گلستان - ساختمان اصلی - طبقه دوم - اتاق شماره ۲۲۰ کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ادامه دارد
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

عناوین وظائف و مسئوليتها :

 • تهیه دستور العملهای مرتبط به بهره برداری و هدایت تأسیسات آب و فاضلاب
 • تهیه ضوابط و استانداردهای لازم و نظارت بر حسن اجرای دستور العملهای عملیاتی، بهره برداری

- ایجاد، کنترل استمرار و بازنگری در روش‌های عملیاتی برای هماهنگی در عملیات بهره‌برداری

 • نظارت و کنترل در خصوص به روز نمودن اطلاعات مورد نیاز ازتاسیسات آب و فاضلاب، تحلیل آنها و تعیین شاخصها و نسبتهای مورد عمل
 • بررسی و تدوین دستور العمل ها و شاخص های  لازم در مورد بهداشتی نمودن تاسیسات آب شرب و همچنین تاسیسات فاضلاب و نظارت مستمر بر آنان
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه ی عملیاتی واحدهای کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب
 • کنترل و تایید کلیه پروژه های انجام شده در هنگام تحویل موقت و دائم
 • نظارت بر روند پیاده سازی نظام نگهداری و تعمیرات برنامه ای و کنترل عملیات اجرایی نگهداری و تعمیرات در مجموعه تأسیسات آبرسانی، ایستگاههای پمپاژ، تصفیه خانه های آب و خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب
 • کنترل وضعیت تأمین آب به ویژه میزان آبدهی چاهها و پیگیری انجام عملیات ویدیومتری و بازسازی چاههای در مدار
 • پیگیری و نظارت در زمینه ایجاد و بهره برداری از آزمایشگاههای آب و فاضلاب و نظارت برانجام آزمون های کیفی
 • شناسایی فرآیندها و تجهیزات انرژی بر موجود در سیستم و نظارت بر انتخاب و طراحی تجهیزات مناسب برای تاسیسات جدید
 • نظارت بر روند انجام مطالعات و استقرار سامانه های تله متری و کنترل از راه دور تأسیسات آب تحت پوشش

- ایجاد رویه‌ی واحد و منطبق بر استاندارد برای به کارگیری تجهیزات، مواد و قطعات مورد استفاده در تأسیسات فاضلاب

- بررسی گزارشات بهره‌برداری ازشبکه، تصفیه‌خانه‌ها، ایستگاههای پمپاژ فاضلاب وسرویس ونگهداری درزمینه کمیت وکیفیت فاضلاب ورودی وخروجی وتجزیه وتحلیل آن‌ها

 • برنامه ریزی و نظارت به منظور بهبود راندمان تجهیزات و تاسیسات، صرفه جویی در مصرف انرژی
 • طراحی و نظارت بر اجرای سیستم تعمیر و نگهداری برنامه ای و پیشگیرانه
 • برنامه ریزی به منظور انجام به موقع و صحیح سرویس ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب و فاضلاب
 • نظارت و همکاری در خصوص تشکیل گروههای نظارت بر بهره برداری به منظوردست یابی به حداکثر راندمان جهت جلوگیری از هدر رفتن انرژی و سرمایه
 • نظارت و کنترل موارد مربوط به مطالعات کاهش آب بحساب نیامده در جهت کاهش هدررفت آب