مسابقات

چهاردهمین دوره مسابقات قرآنی مرحله کشوری ویژه فرزندان همکار برگزار می شود:

جهت اطلاع بیشتر به سامانه امور فرهنگی وزارت نیرو به آدرسSahab.moe.gov.ir   مراجعه و بصورت اینترنتی ثبت نام نمایید.

ضمناً جهت اطلاع بیشتربا آقایان حشمت اله قصری با شماره تماس ۰۸۳۳۸۲۳۷۶۰۱  دفتر روابط عمومی تماس بگیرید. 

   دستورالعمل چهاردهمین جشنواره قرآنی فرزندان کارکنان وزارت نیرو  ۵۸۸KB (فایل PDF - حجم ۵۸۸Kb - تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱)