مسابقات

مسابقه کتابخوانی ویژه همکاران وهمسران

همکاران محترم جهت ثبت نام به  آقایان حشمت اله قصری و بهزاد مبارکی با شماره تماس ۰۸۳۳۸۲۳۷۶۰۱  دفتر روابط عمومی تماس بگیرید.  ضمنا شرایط حضور درمسابقه و دریافت منابع از دو لینک زیر استفاده شود.

فراخوان مسابقه کتابخوانی ویژه همکاران و همسران آنها  (فایل PDF - حجم ۱۵۶Kb - تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۵)
   کتاب احکام  (فایل PDF - حجم ۱۴۶Kb - تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۵)