قوانین و بخشنامه ها

  قوانین خصوصیات فایل
پیشینه تاریخی تشکیلات و وظایف سازمانهای آب و فاضلاب ۲۷-۰۷-۱۳۹۲ ۸۹KB (فایل PDF - حجم ۸۹Kb - تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴)
قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶-۱۲-۱۳۶۱ ۱۱۷KB (فایل PDF - حجم ۱۱۷Kb - تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴)
معافیت های خانواده محترم جانبازان و آزادگان متوفی ۷۱KB (فایل PDF - حجم ۷۱Kb - تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

 

  آیین نامه ها خصوصیات فایل
آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه ها (فایل PDF - حجم ۶۸۷Kb - تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵)
آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب (فایل PDF - حجم ۵۰۴Kb - تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵)
آیین نامه معاملات شرکتهای آب و فاضلاب (فایل PDF - حجم ۱۰۲Kb - تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵)
مقررات عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب ۱۰-۰۶-۱۳۸۶ (فایل PDF - حجم ۴۵۳Kb - تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵)