قصرشیرین

اطلاعات

جواد کریمی
مدرک تحصیلی: 
لیسانس مهندسی عمران
تلفن: 
۰۸۳۴۲۴۲۴۴۶۳
نمابر: 
۰۸۳۴۲۴۲۱۶۷۶
آدرس پستی: 
قصرشیرین - پشت شهرداری - ضلع شمالی پل الوند کد پستی: ۶۷۸۱۷۵۶۱۸۶
آدرس ایمیل: 
info@mailabfaksh.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدير امور آبفاي گیلانغرب
آبفاي گیلانغرب
۱۳۷۶/۰۹/۱۳
۱۳۸۱/۱۲/۲۴
مدير امور آبفاي اسلام آباد
آبفاي اسلام آباد
۱۳۸۱/۰۲/۲۴
۱۳۸۴/۰۵/۰۱
مدير امور آب و فاضلاب منطقه۳ کرمانشاه
۱۳۸۵/۰۵/۰۲
۱۳۸۷/۰۴/۰۱
مدیر امور آبفای سرپل ذهاب
آبفای سرپل ذهاب
۱۳۸۷/۰۴/۰۱
۱۳۹۹/۰۵/۰۱
مدیر امور آبفای قصر شیرین
آبفای قصر شیرین
۱۳۹۹/۰۵/۰۱
ادامه دارد
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات