شورای اقامه نماز

 

شرح

خصوصیات فایل

    صورتجلسه شماره۱ - مورخ ۹۶/۲/۲۴    (فایل PDF - حجم ۱۱۷Kb - تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴)