سامانه پذیرش کارآموز

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند در صورت تمایل به گذراندن دوره کارآموزی خود در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه؛

با رعایت موارد ذیل برای تعیین واحد کارآموزی خود به دفتر آموزش و منابع انسانی واقع در ساختمان اصلی شرکت به آدرس:

کرمانشاه - بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به میدان گلستان - شرکت آب و فاضلاب شهری استان - دفتر آموزش و منابع انسانی

مراجعه نمایند.

 

۱- ثبت نام در سامانه جایابی کارآموزان به آدرس:

http://karamouz.irost.org/registerstudent

 

۲- نامه رسمی دانشگاه جهت معرفی کارآموز به شرکت آب و فاضلاب شهری استان

 

۳- مراجعه به واحد حراست شرکت پس از مشخص شدن محل کارآموزی