روش های بهینه مصرف آب

  روش های بهینه مصرف آب    خصوصیات فایل
   ۵۴روش صرفه جویی در مصرف بهینه آب   (فایل PDF - حجم ۲۵۷Kb - تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵)
  توصیه های کلی مدیریت مصرف    (فایل PDF - حجم ۴۴۱Kb - تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵)
   مصرف بهینه آب در آشپزخانه   (فایل PDF - حجم ۴۵۰Kb - تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵)
مصرف بهینه آب در حمام    (فایل PDF - حجم ۲۵۵Kb - تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵)
 مصرف بهینه آب در دستشویی و سرویس بهداشتی    (فایل PDF - حجم ۳۱۶Kb - تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵)
مصرف بهینه آب در فضای سبز و محیط بیرون از خانه
 
  (فایل PDF - حجم ۵۴۱Kb - تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵)