راهبرد مشارکت در تارنمای دستگاه

       دستورالعمل خصوصیات فایل       
  ​      راهبرد مشارکت در تارنمای دستگاه ۱۴۹ KB (فایل PDF - حجم ۲۴۲Kb - تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱)