حوزه هیئت مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان پست در هیئت مدیره مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تاریخ انتصاب تاریخ انقضا اصلی/علی البدل موظف/غیرموظف
۱ علیرضا کاکاوند رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ۱۳۹۸/۱۲/۲۶   ۱۴۰۰/۱۲/۲۶   اصلی موظف  
۲ محمد کریم رضائی مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل     ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ اصلی موظف  
۳ شهرام کهریزی عضو دفتر هیئت مدیره     ۱۳۹۷/۰۸/۰۲   ۱۳۹۹/۰۸/۰۲   اصلی موظف