تاريخچه شركت آبفا استان کرمانشاه

شركت آب و فاضلاب استان کرمانشاه طبق قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب  و به منظور ايجاد و بهره برداري تاسيسات مربوط به توزيع آب شهري و همچنين جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب شهرها در محدوده  قانوني شهرهاي تابعه در تاريخ ۱۳۷۱/۳/۵ با سرمايه۱۰۰ ميليون ريال تاسيس گرديد .

اين شركت هم اكنون در ۲۸ شهر فعاليت دارد و مركز آن در شهرکرمانشاه است. تعداد تصفیه خانه های آب در استان کرمانشاه ۳  واحد و تعداد تصفیه خانه های فاضلاب ۷  واحد  می باشد. مهمترین منابع تامین آب در استان چاه ها ، چشمه ها و سد گاوشان می باشد.

 

جدول سهامداران

كل سرمايه

به ميليون ريال

سهامداران و درصد سهام

شركت مهندسي

آبفاي كشور

شهرداریهای

استان

شرکت سرمایه گذاری

صنعت آب و برق صبا

۱۰۰ ميليون ريال

۴۸

۴۹

۳