اطلاعات پایه

   آمار و اطلاعات
 
  خصوصیات فایل
   پروژه های  مهم فاضلاب    (فایل PDF - حجم ۴۸Kb - تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸)
  پروژه های مهم آب     (فایل PDF - حجم ۹۸Kb - تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸)
   گزارش صنعت آب وفاضلاب استان کرمانشاه-۶ ماهه سال ۹۸   (فایل PDF - حجم ۴۲Kb - تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹)