اطلاعات مکانی( GIS)

GIS یا سیستم اطلاعات مکانی (GeoSpatial Information System) سیستمی است که به ذخیره سازی، پردازش، تحلیل و مدیریت اطلاعات مکانی می پردازد و هدف نهایی آن، پشتیبانی برای تصمیم گیری های مبتنی بر مکان می باشد. با توجه به اینکه ۸۰ درصد اطلاعات تولیدی ماهیت مکانی دارند، لذا GIS اساس تصمیم گیری هوشمند است. سامانه های اطلاعات مکانی مجموعه ای از سخت افزار، نرم افزار، داده های جغرافیایی و منابع انسانی است که به منظور کسب، ذخیره، به رورسانی، به کارگیری، تحلیل و نمایش کلیه اشکال اطلاعات مکان مرجع ایجاد می شود.

 

اجزا اصلی GIS

GIS : 1- سخت افزار (سرور، شبکه، انواع کلاینت و همچنین ابزارهای برداشت اطلاعات از قبیل GNSS . دوربین و ...) ۲- نرم افزار (جهت ذخیره سازی، ویرایش و تحلیل داده ها) ۳- داده ( دو نوع داده در سیستم اطلاعات مکانی وجود داره شامل داده های مکانی (Spatial) که مختصات عوارض بوده و اطلاعات توصیفی (Attribute) 4- کاربر ( در یک GIS سازمانی شامل همه ذینفعان سازمانی که به انواع مختلف با اطلاعات مکانی در ارتباط هستند نظیر کارشناسان، مدیران، مردم و سایر ارگانها) ۵- دستورالعمل ها (شامل روندهایی که جریان تولید، آماده سازی، به هنگام سازی و استفاده از اطلاعات مکانی و توصیفی عوارض شبکه های آب و فاضلاب و مشترکین را در هر واحد و مابین دفاتر شرکتها برقرار می کند.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل های سیستم های اطلاعات مکانی

خصوصیات فایل

تعاریف اولیه  سیستمهای اطلاعات مکانی

(نوع فایل: pdf     حجم فایل: ۳۶۴kb   - تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ )

نظام نامه سیستمهای اطلاعات مکانی

نوع فایل: pdf     حجم فایل: ۱.۰۱۰kb - تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

   استاندارد پايگاه داده يكپارچه GIS صنعت آب و فاضلاب كشور

  نوع فایل: pdf     حجم فایل: ۱۲.۱۷۳kb- تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

فهرست اقلام پایه - استقرار سیستمهای اطلاعات مکانی

نوع فایل: pdf     حجم فایل: ۷۱۴kb - تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

دستورالعملهای همسان نقشه برداری - اطلاعات مکانی

نوع فایل: pdf     حجم فایل: ۵۷۸kb - 1399/07/01 

نظام نامه ارزیابی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

نوع فایل: pdf     حجم فایل: ۱.۱۲۱kb- تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ 

نظام نامه ارزیابی وضعیت اطلاعات مکانی-ویرایش دوم

نوع فایل: pdf     حجم فایل: ۱۱.۰۲۵kb  - تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

الزامات در شرح خدمات قراردادهای برداشت،  GIS Readyو تحویل اطلاعات مکانی و توصیفی  

نوع فایل: pdf     حجم فایل: ۱.۶۵۵kb- تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱