قائم مقام

اطلاعات

ساسان افضلی کیا
مدرک تحصیلی: 
لیسانس مدیریت بازرگانی
تلفن: 
۰۸۳۳۸۲۵۵۲۵۲
آدرس پستی: 
بلوار شهید مصطفی امامی - نرسیده به چهار راه گلستان - ساختمان اصلی - طبقه دوم - اتاق شماره ۲۰۹ کد پستی: ۵۳۵۸۳-۶۷۱۴۷
آدرس ایمیل: 
ghaemagham@mailabfaksh.ir
سمتاز تاریختا تاریخ
مدیر امور آبفا گیلانغرب
۱۳۸۱/۰۲/۲۴
۱۳۸۳/۰۲/۰۹
مدیر امور آبفا منطقه ۱ کرمانشاه
۱۳۸۳/۰۲/۰۹
۱۳۸۶/۰۸/۱۹
مدیر امور آبفا هرسین
۱۳۸۶/۰۸/۱۹
۱۳۹۱/۱۱/۱۹
مدیر امور آبفا منطقه ۱ کرمانشاه
۱۳۹۱/۱۱/۱۹
۱۳۹۴/۰۲/۰۷
مدیر امور آبفا هرسین
۱۳۹۴/۰۲/۰۷
۱۳۹۷/۰۶/۱۹
معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
۱۳۹۷/۰۶/۱۹
۱۳۹۹/۰۲/۱۹
معاونت منابع انسانی و تحقیقات
۱۳۹۹/۰۲/۱۹
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
قائم مقام شرکت
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ادامه دارد
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات