قائم مقام

اطلاعات

ساسان افضلی کیا
مدرک تحصیلی: 
لیسانس مدیریت بازرگانی
تلفن: 
۳۸۱۶۴۴۳۰ - ۰۸۳
آدرس پستی: 
کرمانشاه، بلوار شهید باهنر (دولت آباد)، نرسیده به سه راه شرکت ،ساختمان شماره ۲ آب و فاضلاب استان کرمانشاه
آدرس ایمیل: 
ghaemagham@mailabfaksh.ir
سمتاز تاریختا تاریخ
مدیر امور آبفا گیلانغرب
۱۳۸۱/۰۲/۲۴
۱۳۸۳/۰۲/۰۹
مدیر امور آبفا منطقه ۱ کرمانشاه
۱۳۸۳/۰۲/۰۹
۱۳۸۶/۰۸/۱۹
مدیر امور آبفا هرسین
۱۳۸۶/۰۸/۱۹
۱۳۹۱/۱۱/۱۹
مدیر امور آبفا منطقه ۱ کرمانشاه
۱۳۹۱/۱۱/۱۹
۱۳۹۴/۰۲/۰۷
مدیر امور آبفا هرسین
۱۳۹۴/۰۲/۰۷
۱۳۹۷/۰۶/۱۹
معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
۱۳۹۷/۰۶/۱۹
۱۳۹۹/۰۲/۱۹
معاونت منابع انسانی و تحقیقات
۱۳۹۹/۰۲/۱۹
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
قائم مقام شرکت
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ادامه دارد
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات