کرندغرب

اطلاعات

سید اصغر صفوی یزدی
مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس زیست شناسی
تلفن: 
۰۸۳۴۳۷۲۴۲۶۹ - ۴۳۷۲۲۰۱۵۰۸۳
نمابر: 
۰۸۳۴۳۷۲۴۳۴۸
آدرس پستی: 
کرندغرب - مجتمع اداری شهرستان دالاهو - طبقه همکف کد پستی: ۶۷۶۶۱۴۳۳۷۹
آدرس ایمیل: 
info@mailabfaksh.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
سرپرست امور آبفاي کرند غرب
آبفاي کرند غرب
۱۳۷۳/۹/۱۷
۱۳۷۹/۲/۱۱
مدیر امور آبفاي قصرشیرین
آبفاي قصرشیرین
۱۳۸۱/۹/۱۳
۱۳۸۸/۷/۱
میر امور آبفاي سنقر
آبفاي سنقر
۱۳۸۹/۳/۱۱
۱۳۹۳/۱۱/۱
مدیر امور آبفاي دالاهو
آبفاي دالاهو
۱۳۹۳/۱۱/۴
ادامه دارد
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات