معرفی کمیته تحقیقات

اعضاء کمیته:

کمیته تحقیقات و فناوری شامل افراد ذیل می باشد که زیر نظر مستقیم مدیرعامل شرکت انجام وظیفه می نمایند:

-     مدیرعامل

-     معاونت برنامه ریزی

-     اعضاء هیئت علمی دانشگاه

-     مدیر کمیته تحقیقات

-     دبیر کمیته تحقیقات

-      کارشناسان خبره شرکت

در این کمیته مشکلات و معضلات شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در قالب اولویتهای تحقیقاتی به پژوهشگران و دانشگاهیان اعلام می شود. پروپوزالهای ارائه شده به کمیته تحقیقات با حضور اعضاء مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و با توجه به نیاز شرکت و اولویتهای تحقیقاتی اعلام شده و با نظر اعضاء کمیته پروپوزالها مصوب شده و جهت انعقاد قرارداد ابلاغ می گردد.

 

                  معرفی کمیته تحقیقات              
 
              خصوصیات فایل
  معرفی کمیته تحقیقات (فایل PDF - حجم ۱۵Kb - تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸)
  نظام نامه کمیته تحقیقات (فایل PDF - حجم ۲۳Kb - تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸)