معرفی کمیته تحقیقات

اعضای کمیته تحقیقات شرکت

کمیته تحقیقات شامل افراد ذیل می باشد که زیر نظر مستقیم مدیرعامل شرکت انجام وظیفه می نمایند:

-     مدیرعامل

-     معاونت منابع انسانی و تحقیقات

-     معاونت بهره برداری و توسعه آب 

-     معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب

-     دو نفر عضو هیئت علمی دانشگاه

-     یک نفر نماینده شرکت سهامی آب منطقه ای

-    یک نفر از  کارشناسان خبره شرکت

-     رئیس گروه  تحقیقات شرکت ( دبیر کمیته )

     در این کمیته مشکلات و معضلات شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در قالب اولویتهای تحقیقاتی به پژوهشگران و دانشگاهیان اعلام می شود. پروپوزال های ارائه شده به کمیته تحقیقات ، با حضور اعضاء مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و با توجه به نیاز شرکت و اولویتهای تحقیقاتی اعلام شده و با نظر اعضاء کمیته ،پروپوزال ها مصوب شده و جهت انعقاد قرارداد ابلاغ می گردد.

اهداف کمیته تحقیقات

         کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با هدف هدایت و هماهنگی تحقیقات شرکت در زمینه های توزیع آب و جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب ، ایجاد و ارتباط با مراکز پژوهشی داخلی و خارجی ، فراهم آوردن زمینه های رشد و شکوفایی در امر تحقیقات، انتقال نتایج تحقیقات انجام شده و در نهایت بالا بردن توان علمی پژوهشگران و دستیابی به استانداردهای مطلوب بهره وری با استفاده از امکانات داخلی شرکت تشکیل گردیده است.
این کمیته وظیفه تعیین خط مشی و سیاست گذاری فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی مورد نیاز شرکت را بر عهده دارد . همچنین نظارت عالیه بر انجام فعالیتهای مربوط به تحقیقات و مطالعات بر عهده این کمیته می باشد.

 

                  معرفی کمیته تحقیقات              
 
              خصوصیات فایل
نظام نامه کمیته تحقیقات (فایل PDF - حجم ۲۳Kb - تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰)