قصرشیرین

اطلاعات

علی محمد آزادی
مدرک تحصیلی: 
لیسانس مهندسی عمران
تلفن: 
۰۸۳۴۲۴۲۴۴۶۳
نمابر: 
۰۸۳۴۲۴۲۱۶۷۶
آدرس پستی: 
قصرشیرین - پشت شهرداری - ضلع شمالی پل الوند کد پستی: ۶۷۸۱۷۵۶۱۸۶
آدرس ایمیل: 
info@mailabfaksh.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدير امور آبفاي گیلانغرب
آبفاي گیلانغرب
۱۳۸۳/۰۲/۰۵
۱۳۸۶/۰۱/۲۹
مدير امور آبفاي روانسر
آبفاي روانسر
۱۳۸۶/۰۱/۲۹
۱۳۸۸/۰۷/۰۱
مدير امور آبفاي قصرشیرین
آبفاي قصرشیرین
۱۳۸۸/۰۷/۰۱
ادامه دارد
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات