حوزه هیئت مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان پست در هیئت مدیره مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تاریخ انتصاب تاریخ انقضا اصلی/علی البدل موظف/غیرموظف
۱ علیرضا کاکاوند رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ۱۳۹۸/۱۲/۲۶   ۱۴۰۰/۱۲/۲۶   اصلی موظف  
۲ جهانبخش همه خانی عضو دفتر هیئت مدیره کارشناسی ارشد حقوق ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ اصلی موظف  
۳ شهرام کهریزی عضو دفتر هیئت مدیره دکتری عمران ۱۳۹۷/۰۸/۰۲   ۱۳۹۹/۰۸/۰۱   اصلی موظف